Follow Us:

Kurumsal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri

Kurumsal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri

Kurumların ve şirketlerin kurumsal güvenlik yapılarının doğru ve verimli bir şekilde oluşturulması ve yönetilmesi, Fiziksel ve Siber ortamlardaki risk değerlendirme süreçlerinin oluşturulması ve yönetilmesi kısaca kurumların ve şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik güvenlik analitiği yapısının tespit edilerek iyileştirme ve uçtan uca çözüm odaklı kurumsal güvenlik danışmanlığı verilmesi üzerine kurulan hizmettir. 

 • Kurumsal Güvenlik yapısı süreç tasarımları
 • İş sürekliliği ve acil durum yönetimi
 • Personel BSP (Background Screening Process)
 • Tedarikçi BSP (Background Screening Process)
 • Personel Etik Hat süreç tasarımı ve 7/24 hizmeti
 • İç soruşturma süreç danışmanlığı ve bilirkişilik hizmetleri

KURUMSAL GÜVENLİK YAPISIYLA ZARARLI RİSKLERİNİZİ ETKİN ŞEKİLDE YÖNETİN

Sorun:

 • Şirketler ve kurumlar güvenlik yönetimlerini silolar halinde organize ederler ve bu günümüzde farklı alt disiplinleri barındıran güvenlik ortamlarında kritik zafiyetlere, koordinasyonsuzluklara ve kurumu ciddi zarara sokabilecek sonuçları doğurmaktadır.

Çözüm:

 • Fiziksel güvenlik risklerinin yönetilmesinden siber güvenlik risklerinin yönetilmesine, her çeşit suistimal risklerinden acil durum yönetimlerine ve iş sürekliliği yönetimlerine kadar zararlı risklerin bütünsellikle yönetilmesi gerekir.
 • Uçtan uca kurumsal güvenlik yönetişiminin oluşturulması ve uygulanması tüm zararlı risklerin en etkin şekilde yönetilmesini sağlar.
 • Şirket ve kurum içerisinde fiziksel ve siber güvenlik farkındalığının oluşturulması ve bunun kurum hafızasında sürekli taze tutulması zararlı risklerin yönetiminde en etkin araç haline gelmesine sağlar.
 • Personel ve üçüncü parti çalışan öz geçmiş incelemeleri çalışan üzerinden gelebilecek zararlı riskleri önlerken, tedarikçi öz geçmiş incelemeleri ve standart kontrolleri kurumun ekosistemi içerisindeki zararlı risklerini etkin yürütmesini sağlar.