Follow Us:

Suç Analitiği

Kurumsal Güvenlik Analitiği Çözümleri

Whistleblowing Hotline : Çalışanlar için Etik İhbar Hattı sürecinin oluşturulması ve 7 / 24 hizmetinin verilmesi

Şirket ve kurumlarda suistimallerin tespitinde en önemli kaynak gelen ihbarlardır. ACFE verilerine göre suistimal tespitlerinin yarısından fazlası çalışanların çeşitli kanallarla yaptıkları bilgilendirmelerle ortaya çıkmaktadır. Kadrolu ve / veya taşeron olarak çalışan personelin telefon, e-posta, web mesaj gibi çeşitli iletişim kanallarıyla anonim ya da isim vererek yaptıkları bu hassas süreç profesyonel bir şekilde ele alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması gerekir. Doğru süreçlerle işletilen bir etik ihbar hattı çalışanın bağlılık ve güven duygusunu arttırdığı gibi şirketin şeffaflığına ve risk yönetim süreçlerine de ciddi katkıda bulunur. Personel sayısı 100`ün üzerinden olan Şirket ve kurumların etik ihbar hattı süreçlerini oluşturmaları ve personel farkındalığı için danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra sağladığımız iletişim kaynaklarıyla şirket yönetiminden bağımsız bir taraf olarak 7 /24 etik ihbar hattı hizmeti veriyoruz.

Employee Background Screening : Çalışan öz geçmiş doğrulama sürecinin oluşturulması ve hizmetlerinin verilmesi

Şirket ve Kurumlarda kadrolu ve / veya taşeron personel üzerinden oluşabilecek zararlı risklerin yönetiminde en etkili süreç işe alım öncesi adayların öz geçmiş teyit ve incelemelerinin yapılmasıdır. Sahte diplomalar, sahte sertifikalar, değiştirilmiş adli sicil belgeleri, sahte kimlik ve ikamet bilgileri ile işe girmek için söylenen yalan beyanlar işe alım süreçlerinde hassas bir şekilde takip edilmesi gereken konulardır. Adayın işe alım öncesi veya deneme süresi boyunca kendisi ile ilgili verdiği bilgilerin doğrulanması gerekir. Aksi taktirde oluşabilecek riskler şirketin suistimal zararları ve itibari kayıpların yanı sıra yasal ve regülasyon yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmasına neden olabilir. Personel öz geçmiş doğrulama ve araştırma süreci için danışmanlık hizmetinin yanı sıra Şirket ve Kurumların adına söz konusu personel öz geçmiş doğrulamalarını ve açık kaynaklardan araştırmalarını gerçekleştiriyoruz. Kişisel verilerin korunmasına dair mevzuata ve şirket politikalarına uygun dijital çözümlerimizle bu süreci müşterilerimize sunuyoruz.

Soft-due diligence hizmetleri : Taşeron ve İş Ortağı öz geçmiş inceleme ve doğrulama süreci

Şirket ve kurumlarda 3. parti üzerinden gelebilecek suistimal ve itibar risklerinin yönetilebilmesi için en etkili yöntemlerdendir. Yerel ve uluslararası regülasyonlar ile AML (Kara paranın Aklanması ile Mücadele) ve Yolsuzlukla Mücadele gibi uyumluluk kurallarını ihlal etmemek adına hizmet aldığı veya iş ortağı olduğu şirket ve bireylerin öncesinde ve sonrasında kontrollerini yaptırması gerekir. Yerel ve Uluslararası iş ortaklarımızla birlikte Türkiye`de ve Dünyadaki yaklaşık 400 milyon şirketin açık kaynak resmi verilerine dayalı olarak soft-due diligence raporları oluşturuyoruz. Bu raporda talep ettiğiniz şirketin ticari sicilindeki tüm verilerinin ve açıklanmış finansal bilgilerinin yanı sıra ilgili şirketin, ortaklarının ya da üst yönetiminin dünyada herhangi bir yasaklılık listesinde (Sanction list) yer alıp almadığı bilgileri ve açık kaynak taramalarından (Clear web, Deep Web, Sosyal Medya) toplanan veri analizleri yer almaktadır.

Bankalar, varlık yönetim şirketleri ve Hukuk Büroları alacak takibi, kredi takibi ve batık varlıkların takibi gibi konularda soft-due diligence hizmetimizden faydalanabilirler.

DMR (Dark Market Research)

Şirketlerin ürünlerinin belirledikleri ve yetkilendirdikleri satış kanalları dışında ve yasal olmayan yollarla satılıyor olması başta yasal yaptırımlar olmak üzere ticari ve itibari zararlara neden olur. Bunun yanı sıra marka ve ürünlerin sahtelerinin piyasada satılıyor olması sadece marka değerinin azalması ve ticari zararla kalmaz müşteri güvenini de olumsuz etkiler. Resmi satış kanalları dışında satılan ürünler ile sahte ürünlerin olduğu ortamlar çok büyük oranda siber dünyaya taşınmıştır. Açık web, deep web, dark web ve sosyal medya kanalları üzerinden ürünlerinizin ya da ürünlerinizin sahtelerinin nerelerde ve ne kadar satıldığının OSINT (Açık Kaynak İstihbaratı) teknolojileri ile takip ediyoruz ve pazar payları ile ilgili araştırmalar yapıyoruz. Verdiğimiz hizmetlerle şirketlerin marka koruma süreçlerinde ve karaborsaya kaybettikleri pazar paylarının geri kazanımlarında en önemli destekçileri arasında yer alıyoruz.