Site üzerinde kullanılan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Follow Us:

Kurumsal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri

Kurumsal Güvenlik Analitiği & Danışmanlık Hizmetleri

KURUMSAL GÜVENLİK ANALİZLERİ İLE ZARARLI RİSKLERİNİZİ ETKİLİ BİR ŞEKİLDE YÖNETİN.

 

Şirketlerin veya kurumların, kurumsal güvenlik risklerini etkili bir şekilde tespit etmek, tahmin etmek, izlemek ve yönetmek oldukça zor olabilir. Kurumsal Güvenlik Analitiği Servisleri, şirketinize veya organizasyonunuza uçtan uca, yenilikçi ve analitik çözümler getirerek farklı alt disiplinlerdeki güvenlik analitiği sorunlarını çözmeyi amaçlamaktadır.

Employee Background Screening (Çalışan Özgeçmiş Doğrulama ve Araştırma Hizmeti)

Şirket ve Kurumlarda kadrolu ve / veya taşeron personel üzerinden oluşabilecek zararlı risklerin yönetiminde en etkili süreç işe alım öncesi adayların özgeçmiş teyit ve incelemelerinin yapılmasıdır. Sahte diplomalar, sahte sertifikalar, değiştirilmiş adli sicil belgeleri, sahte kimlik ve ikamet bilgileri ile işe girmek için söylenen yalan beyanlar işe alım süreçlerinde hassas bir şekilde takip edilmesi gereken konulardır. Adayın işe alım öncesi veya deneme süresi boyunca kendisi ile ilgili verdiği bilgilerin doğrulanması gerekir. Aksi taktirde oluşabilecek riskler, şirketin suistimal zararları ve itibari kayıplarının yanı sıra yasal ve regülasyon yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmasına neden olabilir.

 

My Security Analytics,  şirketiniz / kuruluşunuzda çalışan veya çalışacaklarla ilgili riskleri en aza indirmek için bir dijital hizmet ve çözüm (FinalCheck) sağlar. Hizmetimiz kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve şirket politikalarına uygundur.

 

Soft-due Diligence Hizmeti (Taşeron ve İş Ortağı Öz Geçmiş İnceleme ve Doğrulama Hizmeti)

Şirket ve kurumlarda 3. parti üzerinden gelebilecek suistimal ve itibar risklerinin yönetilebilmesi için en etkili yöntemlerdendir. Yerel ve uluslararası regülasyonlar ile AML (Kara paranın Aklanması ile Mücadele) ve Yolsuzlukla Mücadele gibi uyumluluk kurallarını ihlal etmemek adına hizmet aldığı veya iş ortağı olduğu şirket ve bireylerin öncesinde ve sonrasında kontrollerini yaptırması gerekir. Yerel ve Uluslararası iş ortaklarımızla birlikte Türkiye`de ve dünyadaki yaklaşık 400 milyon şirketin açık kaynak resmi verilerine dayalı olarak soft-due diligence raporları oluşturuyoruz. Bu raporda talep ettiğiniz şirketin ticari sicilindeki tüm verilerinin ve açıklanmış finansal bilgilerinin yanı sıra ilgili şirketin, ortaklarının ya da üst yönetiminin dünyada herhangi bir yasaklılık listesinde (Sanction list) yer alıp almadığı bilgileri ve açık kaynak taramalarından (Clear web, Deep Web, Sosyal Medya) toplanan veri analizleri yer almaktadır.

Bankalar, varlık yönetim şirketleri ve Hukuk Büroları alacak takibi, kredi takibi ve batık varlıkların takibi gibi konularda soft-due diligence hizmetimizden faydalanabilirler.

 

BMR (Black Market Research) - Karaborsa Araştırma Hizmeti

Şirketlerin ürettiği birçok ürünün sahteleri, kaçak ve kanunsuz versiyonları çeşitli piyasalarda satılmaktadır. Özellikle de siber platformlar, kayıt dışı gelir elde etmek isteyen bazı kötü niyetli kişiler ve organizasyonlar tarafından resmi olmayan satış kanalı olarak kullanılmaktadır. Bu durum şirketlerin marka değerine zarar verdiği gibi önemli finansal kayıplar yaşamalarına ve hukuki problemlerle karşı karşıya kalmalarına yol açmaktadır.

 

Bunun gibi karaborsa aktiviteleri çoğunlukla siber dünyanın anonim, gizlenmiş veya değiştirilmiş yüzleriyle gerçekleştiği için gerçek pazar payının, satanların, müşterilerin ve ürün çeşitlerinin tespiti, takibi ve kontrolü zordur.

 

Black Market Research yani Karaborsa Araştırması (BMR), My Security Analytics (MySA) tarafından şirketlerin ürünleriyle ilgili siber platformlarda izinleri dışında aktivite olup olmadığını anlamalarına ve buna göre de aksiyon alabilmelerine yardımcı olabilmek için tasarlanmıştır. BMR hizmeti; OSINT (Açık Kaynak Web Araştırması), Dark/Deep/Clear Web araştırma/analiz yöntemleri ve sosyal medya araştırma/analiz yöntemleri kullanarak şirketlerin bu yöndeki endişelerine cevap olacak içgörüler sağlar. MySA analistleri hedef ürün, kullanıcı ve pazar ile ilgili siber platformların tüm katmanlarında bir “röntgen” çekerek size somut profiller oluşturur.

 

MCI (Marketing and Competitive Intelligence Service) - Pazarlama ve Rekabet İstihbaratı Hizmeti

Başarılı bir iş stratejisi oluşturmak için şirketler, hedef pazarlarının ve rekabetin özelliklerinin tam olarak farkında olmalıdır. Geleneksel olarak, bu istihbarat genellikle şirketin pazarlama departmanları tarafından araştırma raporları, odak grupları, röportajlar, saha anketleri, yayınlar vb. yöntemlerle manuel olarak toplanır. Bir şirketin hedef pazarının, tüketicilerinin, ürünlerinin,  satış kanallarının, promosyon fırsatlarının, satış değeri ve satış hacminin kapsamlı ve doğru bir analizini oluşturması için muazzam miktarda verinin toplanması ve analiz edilmesi gerekir.

 

MCI hizmeti, şirketlere eksiksiz bir pazarlama ve rekabet istihbarat raporu sunarken aynı zamanda şirketin 360° pazarlama analizini oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Gelişmiş analitik platformlarımız ve iş ortaklarımız aracılığıyla, gerekli tüm verileri açık kaynak web platformlarında (Clear / Deep / Dark Web) OSINT teknolojileri aracılığıyla tarayabilir ve ülke, bölge, pazar kısıtlamaları olmadan veriyi bilgiye dönüştürebiliriz. Bu hizmetimiz ile yeni pazarlara yatırım yapmak isteyen veya mevcut pazarlarını tam olarak kavramak isteyen şirketlere, iş stratejilerini geliştirmeleri için geniş bir perspektif kazandırmayı amaçlıyoruz.

 

Whistleblowing Hotline Hizmeti (Etik İhbar Hattı)

Şirket ve kurumlarda suistimallerin tespitinde en önemli kaynak gelen ihbarlardır. ACFE (Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Birliği) verilerine göre suistimal tespitlerinin yarısından fazlası çalışanların çeşitli kanallarla yaptıkları bilgilendirmelerle ortaya çıkmaktadır. Kadrolu ve / veya taşeron olarak çalışan personelin telefon, e-posta, web mesajı gibi çeşitli iletişim kanallarıyla anonim ya da isim vererek yaptığı bu hassas sürecin profesyonel bir şekilde ele alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması gerekir. Doğru süreçlerle işletilen bir etik ihbar hattı çalışanın bağlılık ve güven duygusunu arttırdığı gibi şirketin şeffaflığına ve risk yönetim süreçlerine de ciddi katkıda bulunur. Personel sayısı 100`ün üzerinde olan şirket ve kurumların etik ihbar hattı süreçlerini oluşturmaları ve personel farkındalığı yaratmaları için danışmanlık hizmetimizin yanı sıra sağladığımız iletişim kaynaklarıyla şirket yönetiminden bağımsız bir taraf olarak 7 /24 etik ihbar hattı hizmeti veriyoruz.

 

İç Suistimaller ile Mücadele Süreçleri Yönetim Danışmanlığı

ACFE`nin ((Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Birliği) dünya çapında her yıl yaptığı araştırmalar şirketlerin yılık cirolarının ortalama %5`inin çalışanlar ve iş ortakları tarafından suistimal edildiğini göstermektedir. Suistimaller önlenemediği takdirde sadece finansal ve itibari zarara değil şirketlerin ve kurumların tamamen ortadan yok olmasına da neden olabilirler. Şirketin yapısına ve süreçlerine uygun suistimalle mücadele politikalarının ve süreçlerinin oluşturulması, hayata geçirilmesi ve tüm çalışanlarda gerekli farkındalığın sağlanması için danışmanlık ve eğitim hizmetleri veriyoruz.

 

İç Soruşturma Süreç Yönetim Danışmanlığı

İç suistimallerin önlenebilmesi için kritik konulardan biri de iç soruşturma süreçleridir. İç suistimalleri soruşturulabilmek ve gerekli detaylı incelemeleri yapılabilmek adına şirket politikalarına, yasal mevzuata ve evrensel hukuka uygun iç soruşturma sürecinin oluşturulması gerekir. Bu sürecin şirketin veya kurumun yapısına uygun olarak uçtan uca tasarlanması, süreçlerinin hazırlanması ve soruşturmacıların yetiştirilmesi için danışmanlık ve eğitim hizmetleri veriyoruz.

 

Personel & Fiziksel Güvenlik Risk Değerlendirme Hizmetleri

Şirket ve Kurumların hizmet verdikleri fiziksel lokasyonları ve fiziksel varlıkları ile çalışanlarının maruz kalabilecekleri güvenlik risklerin değerlendirilmesi ve ona göre gerekli önlemlerinin alınması gerekir. Bu adım güvenlik tehditlerine karşı dirençli olmak ve risklerin yönetilebilmesi için en etkili başlangıçtır. Risk değerlendirmeleri yapılmadan başlatılan fiziksel güvenlik uygulamaları çoğunlukla gereksiz harcamalar ve güvenlik zafiyetlerinin oluşmasına yol açacaktır. Bu kapsamda deneyimli ve yetkin uzmanlarımız ve iş ortaklarımızla profesyonel seviyede personel ve fiziksel güvenlik risk değerlendirme hizmetlerini müşterilerimize sağlıyoruz.

 

İş Sürekliliği ve Acil Durum Yönetimi Hizmetleri

Şirket ve Kurumlarda en kritik konulardan biri her ne şart altında olursa olsun hizmetlerin devamlılığını sağlamaktır. Doğal afetler, yangın, savaş, terör, halk ayaklanmaları, geniş çaplı salgınlar, siber ataklar ve benzeri gibi durumlarda verilen hizmetlerin aksamadan devam edebilmesi ve meydana gelen acil durumların yönetilebilmesi için tüm süreçlerin ve alt yapıların bu durumlara karşı hazır olması beklenir. Bu direnci sağlayan süreçlerin oluşturulması, uygulanması ve tüm çalışanlarda farkındalığın yaratılması için deneyimli ve profesyonel uzmanlarımızla danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunuyoruz.