Follow Us:

Kurumsal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri

Kurumsal Güvenlik Analitiği & Danışmanlık Hizmetleri

Kurumların ve şirketlerin kurumsal güvenlik yapılarının doğru ve verimli bir şekilde oluşturulması ve yönetilmesi, Fiziksel ve Siber ortamlardaki risk değerlendirme süreçlerinin oluşturulması ve yönetilmesi kısaca kurumların ve şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik güvenlik analitiği yapısının tespit edilerek iyileştirme ve uçtan uca çözüm odaklı kurumsal güvenlik danışmanlığı verilmesi üzerine kurulan hizmettir. 

İç Suistimaller ile Mücadele Süreçleri Yönetim Danışmanlığı

ACFE`nin dünya çapında her yıl yaptığı araştırmalar şirketlerin yılık cirolarının ortalama %5`i çalışanlar ve iş ortakları tarafından suistimal edildiğini göstermektedir. Suistimaller önlenemediği takdirde sadece finansal ve itibari zarara değil şirketlerin ve kurumların tamamen ortadan yok olmasına da neden olabilirler. Şirketin yapısına ve süreçlerine uygun suistimalle mücadele politikalarının ve süreçlerinin oluşturulması, hayata geçirilmesi ve tüm çalışanlarda gerekli farkındalığın sağlanması için danışmanlık ve eğitim hizmetleri veriyoruz.

 

İç Soruşturma Süreç Yönetim Danışmanlığı

İç suistimallerin önlenebilmesi için kritik konulardan biri de iç soruşturma süreçleridir. İç suistimalleri soruşturulabilmek ve gerekli detaylı incelemeleri yapılabilmek adına şirket politikalarına, yasal mevzuata ve evrensel hukuka uygun iç soruşturma sürecinin oluşturulması gerekir. Bu sürecin şirketin veya kurumun yapısına uygun olarak uçtan uca tasarlanması, süreçlerinin hazırlanması ve soruşturmacıların yetiştirilmesi için danışmanlık ve eğitim hizmetleri veriyoruz.

 

Personel & Fiziksel Güvenlik Risk Değerlendirme Hizmetleri

Şirket ve Kurumların hizmet verdikleri fiziksel lokasyonları ve fiziksel varlıkları ile çalışanlarının maruz kalabilecekleri güvenlik risklerin değerlendirilmesi ve ona göre gerekli önlemlerinin alınması gerekir. Bu adım güvenlik tehditlerine karşı dirençli olmak ve risklerin yönetilebilmesi için en etkili başlangıçtır. Risk değerlendirmeleri yapılmadan başlatılan fiziksel güvenlik uygulamaları çoğunlukla gereksiz harcamalar ve güvenlik zafiyetlerinin oluşmasına yol açacaktır. Bu kapsamda deneyimli ve yetkin uzmanlarımız ve iş ortaklarımızla profesyonel seviyede personel ve fiziksel güvenlik risk değerlendirme hizmetlerini müşterilerimize sağlıyoruz.

 

İş Sürekliliği ve Acil Durum Yönetimi Hizmetleri

Şirket ve Kurumlarda en kritik konulardan birisi de her ne şart altında olursa olsun hizmetlerin devamlılığıdır. Doğal afetler, yangın, savaş, terör, halk ayaklanmaları, geniş çaplı salgınlar, siber ataklar ve benzeri gibi durumlarda verilen hizmetlerin aksamadan devam edebilmesi ve meydana gelen acil durumların yönetilebilmesi için tüm süreçlerin ve alt yapıların bu durumlara karşı hazır olması beklenir. Bu direnci sağlayan süreçlerin oluşturulması, uygulanması ve tüm çalışanlarda farkındalığın yaratılması için deneyimli ve profesyonel uzmanlarımızla danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunuyoruz.

 

KURUMSAL GÜVENLİK YAPISIYLA ZARARLI RİSKLERİNİZİ ETKİN ŞEKİLDE YÖNETİN

Sorun:

  • Şirketler ve kurumlar güvenlik yönetimlerini silolar halinde organize ederler ve bu günümüzde farklı alt disiplinleri barındıran güvenlik ortamlarında kritik zafiyetlere, koordinasyonsuzluklara ve kurumu ciddi zarara sokabilecek sonuçları doğurmaktadır.

Çözüm:

  • Fiziksel güvenlik risklerinin yönetilmesinden siber güvenlik risklerinin yönetilmesine, her çeşit suistimal risklerinden acil durum yönetimlerine ve iş sürekliliği yönetimlerine kadar zararlı risklerin bütünsellikle yönetilmesi gerekir.
  • Uçtan uca kurumsal güvenlik yönetişiminin oluşturulması ve uygulanması tüm zararlı risklerin en etkin şekilde yönetilmesini sağlar.
  • Şirket ve kurum içerisinde fiziksel ve siber güvenlik farkındalığının oluşturulması ve bunun kurum hafızasında sürekli taze tutulması zararlı risklerin yönetiminde en etkin araç haline gelmesine sağlar.
  • Personel ve üçüncü parti çalışan öz geçmiş incelemeleri çalışan üzerinden gelebilecek zararlı riskleri önlerken, tedarikçi öz geçmiş incelemeleri ve standart kontrolleri kurumun ekosistemi içerisindeki zararlı risklerini etkin yürütmesini sağlar.