Site üzerinde kullanılan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Follow Us:

MyIFF

MyCIP

MyCIP Suç Soruşturma Platformu kolluk kuvvetleri ve adli birimlerin suç soruşturma, istihbarat, takip ve tespit süreçleri için görsel link analiz ve veri entegrasyonu teknolojilerini geniş saha tecrübeleri ile harmanlanmasıyla özel olarak tasarlanmış bir çözümdür.

Kullanıcı dostudur ve soruşturmacılara tek ekran üzerinden gelişmiş analizler yaparak bütünsel bir yaklaşım ortaya koyar. MyCIP kurum içi ve kurum dışı kaynaklardaki yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerle bağlantılı ağ görselleştirmeleri, sosyal ağ analizleri, zaman analizleri ve coğrafi tabanlı analizleri yenilikçi özellikler ve öngörüler ile soruşturmacının kullanımına sunar.

Neden MyCIP ?

  • Öğrenilmesi kolaydır.
  • Kilit kişileri ve olayları tanımlayabilirsiniz.
  • İlişki ağlarındaki gizli bağlantıları kolayca görebilirsiniz.
  • Esnek veri modelleme ve görselleştirme ortamıyla çok çeşitli veri türlerinde gelişmiş sorgu ve analizler yapabilirsiniz.
  • Sosyal medya ve web üzerinden toplanan verileri kurum verileriyle aynı ortamda analiz edebilirsiniz.
  • Analiz ve sorgulara dayalı alarmlar üretebilirsiniz.
  • İlişkilendirme, zamansal, coğrafi ve istatistiksel çıktıların yer aldığı çoklu analiz görünümleri ile etkili, kolay anlaşılabilir ve resmin bütününü gösteren raporlar hazırlayabilirsiniz.
  • Yapılan analizleri ve çıktıları başka soruşturmalar ve kurumsal hafıza için saklayabilirsiniz.