Follow Us:

MyIFF

MyIFF

MyIFF Sigorta Suistimalleriyle Mücadele çözümü analist ve soruşturma uzman(lar)ına tespit, önleme ve inceleme süreçlerini geliştiren, takım çalışmasını destekleyen, pratik, kullanıcı dostu ve bütünsel bir yaklaşım sunar. Uzmanların belirledikleri suistimal alarmlarını, tespitleri, öngörüleri ve istihbaratları takım içinde ve / veya diğer ilgili birimlerle kolayca ve güvenli bir şekilde paylaşabilirler. Gerektiğinde kolluk güçleri ve savcılıklar için resmin tamamını gösteren etkili ve güçlü raporlar hazırlayabilirler.

MyIFF Nedir ?

Sigorta suistimalleriyle mücadelede verinin akılla buluştuğu yer; IBM® i2® ilişki analiz teknolojisi, geniş bilgi birikimi ve tecrübeye dayanan 4 Boyutlu analitik platform

Neden MyIFF ?

Sorun:

Sürekli değişen ve karmaşıklaşan yapılarıyla suistimaller Sigorta Sektörünün iş sürekliliğini ve karlılığını olumsuz yönde etkileyen en kritik kara deliklerden biridir. Suistimaller dünyada sigorta şirketlerinin yıllık gelirlerinin ortalama yüzde 5 ile yüzde 8 arasında dolaylı ve dolaysız kaybına neden olduğu tahmin edilmektedir. Bunun yanı sıra suistimaller sigorta şirketlerinin itibar ve regülasyon risklerini de önemli şekilde etkileyerek yüksek oranda cezalarla karşı karşıya bırakabilirler.

Çözüm:

  • Analitikler ve Görselleştirme
  • Yönetim, Risk ve Uyum
  • Soruşturma İşbirliği Paylaşımı, İncelemesi ve yönetimi