Site üzerinde kullanılan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Follow Us:

MyKEP

MyKEP

Bilgi teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşması veri üretimini nicel ve nitel açıdan logaritmik olarak artırmıştır. Veri; yıllara sari olarak kurulmuş/geliştirilmiş farklı teknolojiler ve/veya uygulamalar üzerinde ve konumsal olarak farklı yerlerdedir. Verinin kimin ürettiğine bakılmaksızın değer kazanması ve veriye değer katan süreçlere mümkün olduğunca çok verinin dâhil edilmesi zorunluluğu veriyi paylaşma ihtiyacını artırmıştır. Veri paylaşımı sürecindeki ihtiyaçlar arttıkça ve çeşitlendikçe; zamanlama, güvenlik, analiz, sunum gibi ilgili diğer süreçlere yönelik ihtiyaçlar da gündemdeki önemini artırmıştır.

MyKEP Nedir ?

Farklı lokasyonlarda WEB servisleri ile entegre edilebilecek kurum dışı/kurum içi verinin tek noktadan uzak/uç kullanıcının kullanımına sunulmasını sağlar. Böylece kurumlarda verinin ilk kez ve/veya yeniden kullanıma sunulma hızı artacak, kurumsal anlamda işlem, bilgi ve belge standardı sağlanacaktır. Geliştirilecek uygulama; özellikle devlet organizasyonunda makine öğrenmesi ve yapay zeka uygulamaları için alt yapı oluşturacaktır.

Neden MyKEP ?

 Kurumların kendi faaliyet alanlarındaki mücadele etkinliğinin artırılması maksadıyla; farklı teknoloji, farklı lokasyon ve farklı veri tutma yöntemleri ile tutulan kurum dışı veriler ile kurum içi verilerin entegrasyonunu

  • Verilere tek noktadan güvenli (kurumun izin verdiği ölçüde) erişimin sağlanmasını,
  • Tek noktadan sorgulanması, raporlanması, analize dahil edilmesini, 
  • Yüksek günlük tutma seviyesi ile işlem takibinin yapılmasını,
  • Kuruma özel iş akışları ve sorgu taleplerine hızlı cevap verilmesini,
  • Farklı lokasyon ve yetki seviyesindeki kullanıcıları işlem, bilgi ve belge standardına ulaştırmayı hedefleyen modüler ve ölçeklenebilir bir entegrasyon yazılımıdır.

MyKEP te dört temel fonksiyon yer alır:

  • WEB Servislerinin sisteme tanıtılması süreçleri
  • Verinin sisteme tanıtılan WEB servislerinden sorgulanması süreçleri
  • Sorgulama sonucunda WEB servislerinden gelen verinin sunumu/kullanımı süreçleri
  • Portal yönetim süreçleri (kullanıcı, grup, yetki, web servisleri, sistem ayarları vb.)