Site üzerinde kullanılan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Follow Us:

Siber Güvenlik Analitiği

Siber Güvenlik Analitiği Çözümleri

Şirket ve kurumların dijital dünyalarındaki her türlü zararlı riskin ( iç ve dış ataklar, bilgi güvenliği ihlalleri, kişisel verilerin koruması ile ilgili ihlaller, siber sabotajlar, siber zorbalıklar, vb.), takip edilmesi, tespiti, öngörülmesi ve soruşturulması için şirketlerin dijital alt yapısına ve kültürüne uygun analitik platformlar tasarlıyoruz.

Günümüzde veri bir şirketin ya da kurumun en değerli varlığı haline geldi ve bu değerin korunması için dünyada bir yıl içerisinde ortalama 120 Milyar USD harcanmaktadır. Bu önlemlere rağmen siber atakların şirketlere ve kurumlara verdiği zarar yaklaşık 500 Milyar USD bulmuştur. Üstelik bu zarar artarak devam etmektir.

Gartner`ın raporuna göre konvansiyonel önlemlerin günümüzün siber ataklarına karşı başarı oranı sadece %15…Geri kalan önemli bir boşluk doldurulmayı bekliyor. Bu boşluğun en kuvvetli tamamlayıcısı ise öngörme kabiliyeti gelişmiş olan ileri analiz teknolojileridir. Bu nedenle kurumlar siber güvenlik risklerini yönetebilmek için konvansiyonel önlemler ile birlikte etkin, eş zamanlı ve ön görme kabiliyeti olan analitik platformları kullanmaları gerekmektedir.

KURUMUNUZDAKİ SUİSTİMAL VE SİBER TEHDİTLERİN ÖNÜNÜ KESİN

Sorun:

  • Kurumlar yıllık cirolarının ortalama %3 – %7 sini suistimaller nedeniyle kaybederler.
  • Konvansiyonel siber güvenlik önlemlerinin siber saldırılara etkisi günümüzde sadece %15 tir.
  • Artan veriler, sınırlı kaynak ve sistem çeşitliliği ile yeni sofistike suistimaller ve siber ataklar soruşturmacıların ve siber güvenlik ve suistimal analistlerinin kabusudur…

Çözüm:

  • Kurum içi ve dışı kaynaklardan toplanan anlık ve geçmiş veriler tabular ve görsel analitik modeller ile analiz edilir ve bunun yanı sıra AI, ML ve RPA gibi algoritma ve süreçlerle desteklenerek zamanında, sade, etkili ve doğru öngörülere ve sonuçlara ulaşmanız sağlanır.
  • Suistimal Gözlem ve Tespit Sistemleri ile Siber Güvenlik Operasyon Merkezlerinin Kurumun kayıplarının önlenmesinde ve itibarının korunmasında önemli ve kritik rolleri olacaktır.