Site üzerinde kullanılan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Follow Us:

Suç Analitiği

Suç Analitiği Çözümleri

Suçla mücadeleden sorumlu adli ve kolluk güçlerinin suçun tespiti, takip edilmesi, ön görülmesi ve soruşturulması için geçmişe dönük  ve eş zamanlı stratejik ve taktik analizler yapabilecekleri ulusal ve/veya yerel analitik platformlar geliştiriyoruz.

Mala karşı, insana karşı ve devlete karşı işlenen her türlü suçla yerel ve ulusal düzeyde mücadele edebilmek için etkin ve zamanında müdahale etmenin önemi tartışmasız çok büyüktür. Günümüzde kolluk ve adli birimlerin mevcut suçlar ile değişen suç ve suçlu profillerini öğrenebilmeleri ve takip edebilmeleri için  geleneksel yöntemlerden çok daha fazlasına ihtiyaçları vardır. Etkin bir suçla mücadele önyargı, kulaktan dolma bilgiler ve yanlış bilgiler ile değil  ancak doğru verilerin, doğru zamanda doğru işlenerek analiz edilmesi sonucu ortaya çıkan bilgi ile mümkün olacaktır.

Stratejik analiz ile suçun öngörülerek önlenmesi, ortaya çıkarılmasından tabii ki daha önemlidir. Bununla birlikte işlenmiş suçun bütün detaylarıyla ortaya çıkarılması ve faillerinin yakalanması adına doğru verileri doğru zamanda işleyerek yapılan taktik analiz sonuçları ise bozulan kamu düzeninin tekrar onarılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bu noktada vurgulanması gereken en önemli konu ise ulusal ve yerel kolluk birimlerinin sahip oldukları verileri ortak bir analitik platformda işleyebilme ihtiyacıdır. Aksi takdirde silolar halinde duran veriler sadece ilgili kurumların kısmi olarak faydalanabildikleri, diğer birimlerin ise suçla mücadelesine etkisi ve faydası olmayan bir veri çöplüğünden ileriye gidemeyecektir.

Veriye sahip olduğumuz kadar değil ancak veriyi kullanabildiğimiz kadar güçlü olabiliriz. 

KURUMSAL GÜVENLİK VE KAMU GÜVENLİĞİ İSTİHBARATI İÇİN VERİYE DAYALI ALTYAPI OLUŞTURUN

Sorun:

Suç istihbaratında çok büyük hacimlerdeki veri kümeleri, veri siloları ve veriler arasında gizli kalmış bağlantıları ve öngörüleri açığa çıkarmanızı zorlaştırır.

Çözüm:

Ortak bir işbirliğine dayalı analiz ortamı ve görsel analiz yetenekleri ekibinizin verimli ve etkin bir biçimde istihbarat oluşturmasına ve paylaşmasına yardımcı olur.

SUÇU TAHMİN EDİN VE ZAMANINDA ÖNLEYİN

Sorun:

Suçun ortaya çıkarılmasının suç önlenme üzerindeki etkisi sınırlı olmasının yanı sıra yoğun kentleşme, kaynak kısıtlılığı ve sosyo-ekonomik değişimler suçun önlenmesini zorlaştırmaktadır.

Çözüm:

Açık ve kapalı kaynaklardan toplanan anlık ve arşiv verilerinin ileri analitik sistemlerle işlenmesi suçun önlenmesinde ve hatta olmadan önce tahmin edilmesinde büyük oranda etkisi olacaktır. Zamana dayalı istatistiki sonuçlarla birlikte coğrafi bilgi sistemleriyle desteklenen görsel veri ve link analizleri kolluk birimlerinin vazgeçilmez aracı ve yapay zekası haline gelecektir.