Site üzerinde kullanılan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Follow Us:

Suistimal Analitiği

Suistimal Analitiği Çözümleri

Şirket ve kurumlarda iç ve dış kaynaklı finansal suistimallerin tespiti, takibi ve soruşturulması için kurumun yapısına ve sektörüne uygun olarak tasarlanan analitik platformlar oluşturuyoruz.

ACFE ( Association of Certified Fraud Examiners) yıllık raporuna göre dünya genelinde şirketler (sektör bağımsız) yıllık cirolarının % 4 -7 arasındaki oranı iç ve dış suistimaller sonucunda kaybetmektedirler. Bu oranın % 7 yi geçmesi durumunda ise şirketin büyüklüğü ne olursa olsun en geç 3 yıl içerisinde iflas ile sonuçlanmaktadır.

SİGORTA DOLANDIRICILIKLARINI VE ARKASINDAKİ İLİŞKİLERİ ANINDA TESPİT EDİN

Sorun:

 • Sigorta şirketleri her yıl hem içeriden hem de dışarıdan maruz kaldıkları dolandırıcılıklarla önemli maddi zararlarla karşı karşıya kalabilmektedirler.
 • Yapılan tespitler çoğunlukla reaktif ve sadece olayın ilk boyutuna yöneliktir.
 • Meydana gelen dolandırıcılıkların arkasındaki organize faaliyetlerin ve ilişkilerin tespit edilmesi günümüz çoklu veri kaynakları ve karmaşıklığında ciddi zorluklar ve engeller yaratmaktadır.

Çözüm:

 • Yapılandırılmış veya yapılandırılmamış, kurum içi veya dışı veriler kullanılarak ileri analitik sistemler, tecrübe, veri bilimi ve risk hesaplama yöntemleriyle oluşturduğumuz sigorta dolandırıcılıkları tespit aracıyla 7/24 senaryo bazlı dolandırıcılık alarmlarının yanı sıra öngörüler ve ilişki tespitleri kolay ve hızlı bir şekilde yapılmaktadır.
 • İlişki tespitleri ve modelleri diğer ilgili sigorta şirketlerinin dolandırıcılık önleme sistemlerinde de görsel ilişki ve olay analizleri hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

DAĞITIM KANALLARINIZIN VE TEDARİKÇİLERİNİZ ÜZERİNDEN GELEN SUİSTİMALLERİ GÖZLEMLEYİN, ÖNGÖRÜN, TESPİT EDİN VE ÖNLEYİN…

Sorun:

 • Bayi ve mağaza ağına sahip işletmelerin sahadaki suistimal nedenli kayıplarını zamanında tespit etmek ve incelemek oldukça zordur ve bu durum işletmenin hem karlılığını hem de sürdürülebilirliğini önemli ölçüde etkiler.
 • İşletmelerin tedarikçi ve çözüm ortakları üzerinden maruz kaldıkları zararlı riskler maddi kayıpların yanı sıra itibari ve yasal riskleri de içermektedir.
 • Her yıl onlarca işletme iş ortakları, tedarikçileri ve dağıtım kanalları ile ilgili zararlı riskler nedeniyle batmakta, itibar kaybetmekte ve büyük maddi zararlara uğramaktadırlar.

Çözüm:

 • İşletmenin kendi kaynakları, dağıtım kanallarının ve / veya tedarikçi verileri ile açık kaynaklardan toplanan büyük veri ortamlarında tabular ve görsel link analitik metotlarıyla anlık olarak analizleri yapılır.
 • Kanalların aktiviteleri tam zamanlı olarak gözlemlenir, anomalilikler ve suistimaller tespit edilir.
 • Çeşitli suistimal senaryoları otonom süreçlerle çalışır ve alarmalar üreterek zamanında müdahale edilmesi sağlanır.
 • Suistimalin boyutu, ilişkili kişiler ve arkasındaki organize faaliyetler incelenerek tespit edilir.

Çözüm:

 • Yapılandırılmış veya yapılandırılmamış, kurum içi veya dışı veriler kullanılarak ileri analitik sistemler, tecrübe, veri bilimi ve risk hesaplama yöntemleriyle oluşturduğumuz sigorta dolandırıcılıkları tespit aracıyla 7/24 senaryo bazlı dolandırıcılık alarmlarının yanı sıra öngörüler ve ilişki tespitleri kolay ve hızlı bir şekilde yapılmaktadır.
 • İlişki tespitleri ve modelleri diğer ilgili sigorta şirketlerinin dolandırıcılık önleme sistemlerinde de görsel ilişki ve olay analizleri hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

Çözüm:

 • İşletmenin kendi kaynakları, dağıtım kanallarının ve / veya tedarikçi verileri ile açık kaynaklardan toplanan büyük veri ortamlarında tabular ve görsel link analitik metotlarıyla anlık olarak analizleri yapılır.
 • Kanalların aktiviteleri tam zamanlı olarak gözlemlenir, anomalilikler ve suistimaller tespit edilir.
 • Çeşitli suistimal senaryoları otonom süreçlerle çalışır ve alarmalar üreterek zamanında müdahale edilmesi sağlanır.
 • Suistimalin boyutu, ilişkili kişiler ve arkasındaki organize faaliyetler incelenerek tespit edilir.